null

راه اندازی نیروگاه و پالایشگاه

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا با راه اندازی 243 واحد نیروگاهی شامل 162 واحد گازی بزرگ، 37 واحد بخار سیکل ترکیبی، 4 واحد HRSG و 10 واحد MGT30 و 1 واحد MGT40 و 24 واحد بادی و 4 واحد آب شیرین کن و 2 واحد F-Class و 1 واحد پالایشگاه در داخل کشور، 2 بلوک سیکل ترکیبی در کشور سوریه و 8 واحد گازی در کشور عراق مطابق با دستورالعمل‌ها و استانداردهای بین المللی، یکی از با تجربه‌ترین و توانمندترین شرکت‌ها در زمینه راه اندازی نیروگاه‌ها در کشور و منطقه می‌باشد.

فهرست