null

راه اندازی نیروگاه و پالایشگاه

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا با راه اندازی 242 واحد نیروگاهی شامل 161 واحد گازی بزرگ، 37 واحد بخار سیکل ترکیبی، 4 واحد HRSG و 10 واحدMGT30 و 1 واحد 40MGTو 24 واحد بادی، 4 واحد آب شیرین کن و 1 واحد پالایشگاه در داخل کشور، 2 بلوک سیکل ترکیبی در کشور سوریه و 8 واحد گازی در کشور عراق مطابق با دستورالعمل‌ها و استانداردهای بین المللی، یكی از با تجربه ترین و توانمندترین شرکت ها در زمینه راه اندازی نیروگاه ها در کشور و منطقه می باشد.

فهرست