تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : کیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز

نام نیروگاه : گل گهر

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

فهرست