تست کارایی نیروگاه و پالایشگاه

در فرایند طراحی، ساخت تجهیزات، نصب و راه اندازی پروژه های نیروگاهی، اندازه گیری ظرفیت و تست کارایی تجهیزات بر اساس استانداردهای تعریف شده بعنوان آزمایش صحت و دقت انجام کلیه فرایندها در زنجیره ارزش سازندگان نیروگاه می باشد. در این راستا شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا طی چندین سال کسب تجربه و دانش از همکاری با پیمانکاران بین المللی با بهره گیری از دانش پرسنل مجرب و متخصص خود و همچنین استفاده از تجهیزات و نرم افزارهای به روز، با آمادگی کامل کارایی تجهیزات و سیستم های نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی را به صورت مجزا و همچنین به صورت مجموعه ( Over all) اندازه گیری کرده و گزارشات مربوطه را با تاییدیه موسسات بین المللی به کارفرما ارائه می کند.
در مجموع 72 واحد نیروگاهی کشور تائیدیه انجام تست کارایی اولیه و یا مجدد قبل و بعد از Upgrading و overhaul را از شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا دارا می باشند.

فهرست