تست کارایی نیروگاه

در فرایند طراحی، ساخت تجهیزات، نصب و راه اندازی پروژه‌های نیروگاهی، اندازه‌گیری ظرفیت و تست کارایی تجهیزات بر اساس استانداردهای تعریف شده بعنوان آزمایش صحت و دقت انجام کلیه فرایندها در زنجیره ارزش سازندگان نیروگاه می‌باشد. در این راستا شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا طی چندین سال کسب تجربه و دانش از همکاری با پیمانکاران بین المللی با بهره‌گیری از دانش پرسنل مجرب و متخصص خود و همچنین استفاده از تجهیزات و نرم افزارهای به روز، با آمادگی کامل کارایی تجهیزات و سیستم‌های نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی را به صورت مجزا و همچنین به صورت مجموعه ( Over all) اندازه‌گیری کرده و گزارشات مربوطه را با تاییدیه موسسات بین المللی به کارفرما ارائه می‌کند.
در مجموع 72 واحد نیروگاهی کشور تائیدیه انجام تست کارایی اولیه و یا مجدد قبل و بعد از Upgrading و overhaul را از شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا دارا می‌باشند.

فهرست