تلفن : 32231138(9835+)

آدرس : یزد، بزرگراه اردکان-نائین، جنب مجتمع صنعتی چادرملو

نام نیروگاه : سرو

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : منصور قادری

فهرست