ویروس کرونا

ما در تلاشیم در این دوران بی سابقه به وجود آمده از کارمندان خود که در خط مقدم برق رسانی به کشور هستند حمایت و پشتیبانی کرده و با تمام قوا خدمات رسانی به مشتریان را ادامه دهیم.

فهرست