تلفن 33592355(9876+)

آدرس : استان هرمزگان

نام نیروگاه : هنگام

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : F-Class

فهرست