تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : سیستان و بلوچستان، کیلومتر 17 جاده ایرانشهر-بمپور

نام نیروگاه : ایرانشهر

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

فهرست