تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : بوشهر، بندر عسلویه

نام نیروگاه : فاز 13

نوع نیروگاه : پالایشگاه

فهرست