تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : آذربایجان غربی، 30 کیلومتری جاده ارومیه-مهاباد

نام نیروگاه : ارومیه

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

فهرست