(i) ارائه ی گواهی نامه ی صلاحیت ایمنی پیمانکار از اداده ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت عقد قرارداد الزامی است

  (ii) در صورت عدم وجود استاندارد تخصصی تعیین شده، امتیاز ردیف 5 در ردیف های 2، 3 و 4 تقسیم می گردد

  مبلغ مالیات متوسط سالیانه

  بيمه تأمين اجتماعي قطعي يا علي‌الحساب پرداخت شده

  درآمد ناخالص سالانه
  مقصود از «درآمد ناخالص سالانه»، درآمد مستند به صورت های مالی سود و زیان

  دارايي هاي ثابت
  مقصود از «دارايي هاي ثابت» دارايي‌هايي است كه مستند به اظهارنامه ی مالياتي يا گواهي بيمه دارايي ها باشد، همچنين اصل گواهي كارشناس رسمي دادگستري مبني بر ميزان دارايي هاي ثبت شده در دفاتر قانوني تامین کننده نيز مورد قبول خواهد بود

  جدول 1

  جدول 2

  Menu