Address : Kazeroun-Farashband road, Fars, Iran

Plant Name : Kazeroun

Type : Combined Cycle

Turbine Type : V94.2 & Mitsubishi

Power Plant Manager : Abdolreza Davoudi

Menu