تلفن : 31466639(9877+)

آدرس : استان بوشهر، بندر عسلویه

نام نیروگاه : پالایشگاه دهم فاز 19

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین :

مدیر نیروگاه : روح الله روحانی

فهرست