یکشنبه 04 اسفند 1398
ثبت دو رکورد تعمیرات اساسی در نیروگاه سیگل ترکیبی گناوه
ثبت دو رکورد تعمیرات اساسی در نیروگاه سیگل ترکیبی گناوه
1396/12/17

تعمیرات اساسی واحد یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه که در تاریخ 2 دی ماه آغاز شده بود، با ثبت رکورد 17 روز در تاریخ 19 همان ماه با شبکه سراسری سنکرون شد. این تعمیرات با مشارکت و پشتیبانی نیروگاه گازی BOT فارس و همکاری نیروگاه گازی ایران LNG انجام پذیرفت.