یکشنبه 04 اسفند 1398
گزارش برگزاری هفتمین همایش کاربران واحد های V94.2 و سیکل ترکیبی
گزارش برگزاری هفتمین همایش کاربران واحد های V94.2 و سیکل ترکیبی
1396/10/18

این همایش که با حضور چشم گیر اعضای خانواده بزرگ MGT70  همراه بود در باغ موزه دفاع مقدس تهران در تاریخ 28 و 29 آذر ماه برگزار گردید. از ویژه گیهای مهم این همایش می توان به موارد زیر اشاره کرد.