چهار شنبه 13 فروردین 1399
نخستین سمپوزیوم کاربران واحدهای GE-F9
نخستین سمپوزیوم کاربران واحدهای GE-F9
1398/07/23

نخستین سمپوزیوم کاربران واحدهای GE-F9  در روز چهارشنبه مورخ 17 مهر ماه سال 1398 با میزبانی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا و با حضور بیش از 150 نفر از مدعوین و مدیران مرتبط برگزار شد.