چهار شنبه 13 فروردین 1399
سنکرون واحد چهارم نیروگاه رمیله عراق
1397/07/06

در ادامه راه­اندازی واحدهای گازی نیروگاه رمیله، واحد چهارم گازی این نیروگاه پس از انجام کلیه تستهای مربوطه در تاریخ 1 مهر ماه 1397 در دور 3000 قرار گرفت و در ساعت 11:57 روز چهارشنبه مورخ 4 مهرماه با شبکه سراسری سنکرون شد. با سنکرون این واحد، تعداد واحدهای سنکرون شده گازی توسط شرکت بهره‏ برداری و تعمیراتی مپنا به عدد 148 واحد رسید.