یکشنبه 04 اسفند 1398
سنکرون واحد سوم نیروگاه رمیله
1397/05/20

در ادامه راه ­اندازی واحدهای گازی نیروگاه رمیله، واحد سوم گازی این نیروگاه پس از انجام کلیه تست‎های مربوطه در تاریخ 14 مرداد ماه 1397 در دور 3000 قرار گرفت و در ساعت 9:55 روز سه‎شنبه مورخ 16 مرداد ماه 1397 با شبکه سراسری سنکرون شد.