چهار شنبه 13 فروردین 1399

0-(3).jpg تعميرات اساسی (Major Overhaul) به دليل حجم بسيار بالاي عمليات تعميراتي جهت بازسازی و نوسازی قطعات توربين، ژنراتور و ساير تجهيزات و همچنين انجام عمليات متعدد ،تست بر روی قطعات توربين و ژنراتور و برای حصول اطمينان از سلامت آنها مطابق با دستورالعملهای شرکتهای سازنده از آن جهت که بتوان تمامی الزامات فوق را بطور همزمان و در کمترين زمان ممکن به انجام رسانيد حائز اهميت می باشد.

مجموع 104 واحد تست کارایی شامل 80 واحد گازی و 24 واحد بخاری تا شهریور ماه 1398 می باشد.