یکشنبه 04 اسفند 1398
سنکرون اولین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
سنکرون اولین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
1396/10/30

نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند در بامداد روز دوشنبه 22 آبان ماه با شبکه سراسری سنکرون شد. این پروژه شامل سه واحد بخار 160 مگاواتی، شش واحد بویلر HRSG ، خنک کن ACC و پست 400 کیلوولت می­باشد. شایان ذکر اینکه پیش از این مهم، پست نیروگاه در روز شنبه 20 آبان ماه برقدار شده بود.