چهار شنبه 20 آذر 1398
0-(3).jpg شركت بهره برداری و تعميراتی مپنا در سال 1382 با هدف تکميل زنجيره طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی، بهره برداري و تعميرات نيروگاه های احداث شده توسط گروه مپنا تاسيس شد.
فعاليت شرکت در سال 1383 با جذب نيرو برای راه اندازی و بهره برداری نيروگاه هاي گازی جنوب اصفهان و پرند آغاز شد. در ادامه با توسعه فعاليت ها، هم اکنون مسئوليت بهره برداري و تعميرات 24 واحد نیروگاهی بر عهده این شرکت مي باشد. در اين راستا شرکت توانسته است تا پایان سال 1396 با تشکيل تيم هاي راه اندازی، عمليات راه اندازی و بهره برداری بيش از 170 واحد
نيروگاه گازی و سيكل تركيبی اجرا کند. ضمن اينکه در همين مدت زمان، و با توجه به شروع قراردادهای جدید در سال 1396 (نیروگاه های بهبهان، سمنگان، علی آباد کتول و سنندج) ظرفيت نامی نيروگاه های در دست بهره برداری شرکت به حدود 14000 مگاوات رسيده است که بيش از شانزده درصد ظرفيت توليد شبکه برق داخل کشور را شامل می شود.
حوزه فعاليت اين شركت راه اندازی، بهره برداری، تعميرات اساسی و انجام تست كارايی انواع نيروگاه های گازي و
بخاري، آب شيرين کن و نيروگاه های بادی و تجهيرات جانبی پالايشگاه ها و مجتمع های پتروشيمی در داخل و کشور های منطقه خاورميانه و شمال آفريقا می باشد.