چهار شنبه 13 فروردین 1399

توضیحات :

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا با راه اندازي 217 واحد نیروگاهی شامل 156 واحد گازی بزرگ،  31 واحد بخاری، 4 واحد HRSG، 6 واحد MGT30، 1 واحد MGT40، 13 واحد بادی، 4 واحد آب شیرین کن و 1 واحد پالایشگاه در داخل کشور، 2 بلوک سیکل ترکيبي در کشور سوريه و 8 واحد گازی در کشور عراق مطابق با دستورالعمل‌ها و استانداردهاي بين المللي، يكي از با تجربه ترين و توانمندترين شرکت ها در زمينه راه اندازي نيروگاه ها در کشور و منطقه مي باشد و همواره در جهت ارتقاء کيفيت کار و افزايش بهره وری از طريق آموزشهای لازم براي پرسنل تلاش می کند. اين شرکت با توجه به اهميت زمانبندی در اجرای پروژه ها و با تکيه بر توانمندی و دانش تيم های اجرايی خود توانسته با تمرکز بر حفظ کيفيت انجام فعاليت ها، مدت زمان متوسط راهاندازی تا سنکرون هر واحد گازی و هر واحد بخار را به ترتيب به 45 روز و 110 روز کاهش دهد.
27779 مگاوات ظرفیت راه اندازی شده برای پروژه های داخل کشور و 2387 مگاوات برای پروژه های خارج کشور می باشد.